Khoa Sinh Môi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng

Khoa Sinh Môi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng có nhiệm vụ gì? Chương trình đào tạo như thế nào? Thành tích đạt được là gì? Chắc hẳn, đây là thắc mắc của rất nhiều học sinh đang mong muốn học tập tại trường. Bài viết này Sinhviendanang.com sẽ giải đáp giúp bạn.

THÔNG TIN LIÊN HỆ KHOA SINH MÔI TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG

Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, TP. Đà Nẵng

SĐT: (+84)898204035

Email: khoasinhmt.dhspdn@gmail.com

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

Giáo dục toàn diện: Sản phẩm được đào tạo phải có đầy đủ các yếu tố Đức – Trí – Thể – Mỹ, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước và hội nhập quốc tế.

Khai phóng: Giáo dục hướng tới xây dựng cho người học một nền tảng kiến thức rộng, cung cấp những kỹ năng cần thiết giúp lĩnh hội và vận dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau, đồng thời có chuyên môn sâu ở một lĩnh vực nhất định.

Sáng tạo: Sáng tạo là đặc tính riêng có của con người, và là yêu cầu cần thiết đối với người làm khoa học. Hình thành tư duy sáng tạo, độc lập là cơ sở để tạo ra những phát kiến, phát minh khoa học trong nghiên cứu và giảng dạy của người giáo viên.

Thực nghiệp: Thực nghiệp có vai trò quan trọng trong đào tạo, học phải đi đôi với hành, những kiến thức được tiếp nhận từ nhà trường phải vận dụng linh hoạt vào quá trình làm việc sau khi tốt nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ mới và hội nhập quốc tế, tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Sinh – Môi trường quyết tâm Đoàn kết, đổi mới, xây dựng và phát triển ngôi nhà chung ngày càng to đẹp hơn-bền vững hơn. Với một chiến lược phát triển rõ ràng, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại, cùng với nền tảng vững chắc về đội ngũ cán bộ và cơ sở vật chất, tập thể Khoa Sinh – Môi trường vững tin phát triển và sẵn sàng hội nhập.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Khoa Sinh – Môi trường là đơn vị đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Sinh học và Môi trường trực thuộc trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng. Trải qua gần nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Khoa Sinh – Môi trường đã xây dựng được một mô hình đào tạo theo hướng hiện đại, góp phần giải quyết các vấn đề mang tính thời đại như môi trường, năng lượng, an ninh lương thực, biến đổi khí hậu, đa dạng sinh học, sức khỏe cộng đồng…

Hiện nay, Khoa Sinh – Môi trường đang đào tạo 3 ngành bậc Đại học với mục tiêu đào tạo cụ thể như sau:

+ Ngành Cử nhân Sư phạm Sinh học: Đào tạo đội ngũ giáo viên giảng dạy và cán bộ truyền thông về Sinh học và Môi trường. Tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

+ Ngành Cử nhân khoa học Công nghệ Sinh học: Đào tạo cán bộ nghiên cứu, cán bộ kỹ thuật và chuyên gia theo hướng ứng dụng Công nghệ sinh học hiện đại phục vụ: (1) Phát triển nên Nông nghiệp công nghệ cao; (2) Sản xuất dược liệu có nguồn gốc tự nhiên và (3) Kiểm soát và xử lý ô nhiễm theo hướng thân thiện với môi trường, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội nhanh, bền vững ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.

+ Ngành Cử nhân khoa học Quản lý Tài nguyên và Môi trường: Đào tạo cán bộ nghiên cứu và cán bộ quản lý trong lĩnh vực (1) Giám sát và kiểm soát ô nhiễm; (2) Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học, góp phần nâng cao năng lực quản lý ngành Tài nguyên – Môi trường đảm bảo cho sự phát triển bền vững

Chương trình đào tạo Sau đại học:

Đào tạo Sau đại học gắn với nghiên cứu khoa học (NCKH) trong lĩnh vực Sinh học & Môi trường cũng là thế mạnh của Khoa Sinh – Môi trường ở khu vực Nam Trung Bộ và Tây nguyên. Để đáp ứng nhu cầu xã hội, Khoa đang đào tạo 3 chương trình Thạc sĩ:

  • Sinh thái học theo hướng chuyên nghiệp, đây là ngành đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật và quản lý trình độ cao, trong đó tập trung nghiên cứu các nguyên lý sinh thái học phục vụ (1)  Phát triển nông – lâm – ngư nghiệp theo hướng bền vững; (2) Phục vụ quản lý bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ môi trường.
  • Sinh học thực nghiệm theo hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Nghiên cứu và ứng dụng Sinh học vào sự phát triển kinh tế-xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng cũng như cả nước nói chung.
  • Quản lý tài nguyên và môi trường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ cho Nghiên cứu và Quản lý tài nguyên và môi trường, góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực miền Trung và Tây Nguyên nói riêng cũng như cả nước nói chung một cách bền vững.

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Mặt khác, thực hiện chủ trương của Đại học Đà Nẵng về việc phát triển thành Đại học nghiên cứu vào năm 2020, Khoa Sinh – Môi trường đã xác định lấy NCKH làm “đòn bẩy” và quan hệ cộng đồng làm “điểm tựa”. Với phương châm “liên kết 4 nhà” để đưa tri thức khoa học vào phục vụ xã hội, Khoa đã liên kết được các nhà khoa học, quản lý, sản xuất và truyền thông thành lập nên nhóm Nghiên cứu – Giảng dạy (TRT): Môi trường và Tài nguyên sinh học (Environment and Biological Resource), viết tắt là: DN-EBR. DN-EBR là nhóm hạt nhân nghiên cứu và giảng dạy, tập trung vào một số định hướng nghiên cứu chủ yếu sau:

  1. Giám sát ô nhiễm bằng chỉ thị sinh học (Biomonitoring);
  2. Kiểm soát ô nhiễm bằng công nghệ thực vật (Phytoremediation);
  3. Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Natural Conservation & Biodiversity);
  4. Nông nghiệp sinh thái thích ứng với biến đổi khí hậu (Eco-Agriculture for adapting to climate change);
  5. Công nghệ sinh học Nông nghiệp và Dược liệu (Agricultural & Pharmaceutical Biotechnology);
  6. Giáo dục và truyền thông về môi trường và biến đổi khí hậu (Education and communication on environment and climate change).

Đồng thời, để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu – giảng dạy và quan hệ cộng đồng, đến nay Khoa đã liên kết với Hội động vật học Frankfurt (CHLB Đức) mở 01 Văn phòng hợp tác tại trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng (gồm Reading Room & Researching Club); liên kết chia sẻ thông tin nghiên cứu với mạng lưới Vetiver quốc tế (International Vetiver Network); thành lập 1 câu lạc bộ Yêu thiên nhiên và Môi trường thành phố Đà Nẵng. Đồng thời Khoa đã thành lập Hội Cựu sinh viên; Hội Cựu học viên; Chi Hội Cựu giáo chức để tăng cường giao lưu, chia sẻ và cùng phát triển.

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Được sự quan tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Sư phạm, trong những năm qua Khoa Sinh – Môi trường đã được đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại thông qua các dự án Tăng cường năng lực nghiên cứu; dự án Phát triển GDPT; dự án đầu tư CSVC,… đến nay khoa đã có 07 phòng thí nghiệm, 01 Văn phòng hợp tác, 01 trại thực nghiệm sinh học và môi trường, 01 VP khoa và 01 VP Trưởng khoa. Đồng thời để nâng cao hiệu quả sử dụng trang thiết bị, Khoa cũng đã mở rộng các loại hình dịch vụ tư vấn môi trường, quan trắc môi trường, phân tích môi trường, cung ứng các giống cây dược liệu quý hiếm, chế phẩm vi sinh vật, dịch dinh dưỡng thủy canh,…

Hi vọng bài viết đã cung cấp cho các bạn những thông tin cơ bản về Khoa Sinh Môi trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng. Để tham khảo thêm nhiều thông tin bổ ích về các trường Đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, vui lòng truy cập trang sinhviendanang.com.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*