Bạn biết gì về khoa công nghệ thông tin đại học Bách khoa Đà Nẵng

Giới thiệu chung

Tên chương trình đào tạo (tiếng Việt): Công nghệ Thông tin
Tên chương trình đào tạo (tiếng Anh): Program in Information Technology
Trường cấp bằng Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng
Trường giảng dạy Đại học Đà Nẵng:

 • Trường Đại học Bách khoa
 • Trường Đại học Sư phạm
 • Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Trường Đại học Kinh tế
Trình độ đào tạo: Đại học
Mã ngành đào tạo: 52480201
Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT
Thời gian đào tạo: 4 – 5 năm
Loại hình đào tạo: Chính quy
Số tín chỉ yêu cầu: Tùy loại hình đào tạo lựa chọn
Thang điểm: 10
Điều kiện tốt nghiệp: Xem thêm ở chuẩn đầu ra chương trình tích hợp
Văn bằng tốt nghiệp: Cử nhân hoặc tích hợp Cử nhân – kỹ sư
Vị trí làm việc: Kỹ sư, trưởng nhóm, trưởng dự án tại các tổ chức/công ty tư vấn, thiết kế và phát triển phần mềm, hệ thống nhúng, hệ thống mạng, hệ thống thông tin và đảm bảo an toàn thông tin.

Nghiên cứu viên và giảng viên, giáo viên tại các trường, viện và tổ chức.

Khả năng nâng cao trình độ: Người tốt nghiệp có thể tiếp tục học Thạc sỹ và Tiến sỹ trong và ngoài nước.
Chương trình chuẩn tham khảo: Trường Đại học Bách khoa – ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Trường Polytech Marseille

Trường Đại học Monash

Website: itf.dut.udn.vn

Nhiệm vụ của chương trình

CTĐT ngành CNTT nhằm đào tạo nguồn nhận lực chất lượng cao trong lĩnh vực CNTT và cung cấp các dịch vụ chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Mục tiêu của chương trình

Mục tiêu chung của khoa công nghệ thông tin đại học Bách khoa Đà Nẵng:

Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển úng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có khả năng học tập suốt đời; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có sức khỏe; có ý thức phục vụ cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát ừiển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của khoa công nghệ thông tin đại học Bách khoa Đà Nẵng:

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nằng đào tạo người học tốt nghiệp trình độ Cử nhân.

 1. có kiến thức chuyên môn toàn diện; nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên – xã hội;
 2. có kỹ năng thực hành cơ bản;
 3. có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng làm việc nhóm; có năng lực giải quyết những vấn đề công nghệ, kỹ thuật thuộc ngành được đào tạo.

Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nang đào tạo người học tốt nghiệp trình độ Kỹ sư/Kiến trúc sư.

 1. có kiến thức chuyên môn toàn diện, kiến thức khoa học kỷ thuật liên ngành;
 2. có kỹ năng nghề nghiệp chuyên sâu;
 3. có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo; có khả năng làm việc nhóm; có năng lực phát hiện, giải quyết vấn đề và đưa ra những kết luận mang tính chuyên gia thuộc chuyên ngành được đào tạo.

Chuẩn đầu ra của chương trình

Sau khi tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin đại học Bách khoa Đà Nẵng, kỹ sư Công nghệ Thông tin:

 1. Có khả năng áp dụng kiến thức toán, khoa học cơ bản và khoa học kỹ thuật.
 2. Có khả năng áp dụng kiến thức chuyên ngành, các kỹ thuật và công nghệ để giải quyết các bài toán thực tế.
 3. Có khả năng nhận biết, hình thành, giải quyết vấn đề và cải tiến liên tục.
 4. Có khả năng tư duy sáng tạo để phát triển những sản phẩm mới.
 5. Có khả năng làm việc nhóm hiệu quả.
 6. Có khả năng giao tiếp hiệu quả, có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp.
 7. Có khả năng học tập suốt đời và hiểu biết các vấn đề đương đại.
 8. Có hiểu biết rộng về ảnh hưởng của các giải pháp CNTT trong ngữ cảnh toàn cầu, kinh tế, môi trường và xã hội.
 9. Có khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Quan hệ giữa mục tiêu và chuẩn đầu ra của CTĐT.

MỤC TIÊU CHUẨN ĐẦU RA
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1               X  
2 X X   x     X   X
3 X X   X     X X X
4     X X X X X X X
5             X X X

Cơ hội việc làm và tiếp tục học sau đại học

Sau khi tốt nghiệp khoa công nghệ thông tin đại học Bách khoa Đà Nẵng

, các kỹ sư Công nghệ Thông tin có thể:

 1. Giảng dạy các kiến thức và kỹ thuật liên quan đến công nghệ thông tin tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề và các trường phổ thông.
 2. Nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về công nghệ phần mềm, công nghệ mạng và các hệ thống nhúng ở các viện nghiên cứu, các trung tâm và cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành, các trường Đại học và Cao đẳng.
 3. Làm việc ở bộ phận công nghệ thông tin hoặc cần ứng dụng công nghệ thông tin của tất cả các đơn vị có nhu cầu (hành chính sự nghiệp, ngân hàng, viễn thông, hàng không, xây dựng…).
 4. Làm việc trong các công ty sản xuất, gia công phần mềm trong và ngoài nước.
 5. Làm việc tại các công ty tư vấn về đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin, hệ thống mạng và truyền thông, hệ thống nhúng.
 6. Tiếp tục học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ trong lĩnh vực CNTT và các lĩnh vực liên quan.

Trên đây là một số thông tin về khoa công nghệ thông tin đại học Bách khoa Đà Nẵng mà sinhviendanang.com cập nhật , hy vọng nó sẽ giúp ích được các bạn.

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*