BẠN BIẾT GÌ VỀ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

THÔNG TIN LIÊN HỆ 

CHỨC NĂNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chính trị, tư tưởng và công tác quản lý sinh viên.

NHIỆM VỤ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

– Tổ chức thực hiện công tác giáo dục, tuyên truyền để sinh viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, hình thành bản lĩnh chính trị, yêu tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

– Phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên và các tổ chức chính trị – xã hội khác có liên quan phát triển các hoạt động rèn luyện của sinh viên. Tạo môi trường để sinh viên rèn luyện phấn đấu, được xét kết nạp vào Đảng.

– Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên những giá trị, truyền thống đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, những chuẩn mực đạo đức chung của xã hội và đạo đức nghề nghiệp; biết phê phán những hành vi không phù hợp với chuẩn mực đạo đức;

– Định hướng, giáo dục lối sống lành mạnh, văn minh, tiến bộ phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; giáo dục ý thức trách nhiệm của cá nhân sinh viên đối với tập thể và cộng đồng.

– Giáo dục, tuyên truyền cho sinh viên nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật, thói quen sống và làm việc theo pháp luật; thực hiện đúng các quy chế, quy định về học tập và rèn luyện; pháp luật về phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông và các Luật khác có liên quan.

– Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm cho sinh viên, làm đầu mối liên hệ với cựu sinh viên; Phối hợp với các đơn vị liên quan trong Nhà trường triển khai việc khảo sát đánh giá chất lượng dịch vụ, đánh giá giảng viên, cán bộ viên chức, người lao động.

– Tổ chức các hoạt động dịch vụ công tác xã hội, giải quyết các chế độ, chính sách của Nhà nước liên quan đến sinh viên theo quy định;

– Quản lý, lưu trữ hồ sơ và các cơ sở dữ liệu có liên quan đến sinh viên theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục & Đào tạo, ĐHĐN;

– Tổ chức theo dõi, đánh giá ý thức học tập, rèn luyện của sinh viên; tổ chức thi đua, khen thưởng cho tập thể cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện; xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm quy chế, nội quy. Tổ chức cho sinh viên tham gia các hoạt động thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi sáng tạo tài năng trẻ và các hoạt động khuyến khích học tập khác do Đại học Đà Nẵng và trường tổ chức;

– Phối hợp với các tổ chức, cá nhân hảo tâm xây dựng quỹ học bổng; tổ chức trao học bổng tài trợ cho sinh viên xuất sắc, sinh viên khuyết tật, sinh viên diện chính sách và sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

– Phát triển các hoạt động hợp tác, giao lưu, trao đổi sinh viên với các tổ chức giáo dục, đào tạo nước ngoài. Tham mưu cho Hiệu trưởng cử sinh viên đi học nước ngoài theo các chương trình đào tạo hoặc liên kết đào tạo, trao đổi sinh viên của Chính phủ; của ĐHĐN và Nhà trường. Tiếp nhận sinh viên hoàn thành khóa học về nước theo đúng quy định;

– Phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xây dựng Quy chế, cơ chế phối hợp, tổ chức thực hiện công tác quản lý, giáo dục, trợ giúp sinh viên nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và môi trường giáo dục lành mạnh trên địa bàn;

– Triển khai công tác quản lý sinh viên nội trú, ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Đà Nẵng và địa phương phát động.

TỔ CHỨC NHÂN SỰ  PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Cán bộ viên chức

Chức vụ

Nhiệm vụ

TS. Huỳnh Hữu Hưng

Mobile: 0905 444 669

Email: hhhung@dut.udn.vn

Trưởng phòng Phụ trách công việc chung của Phòng Công tác Sinh viên, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác thuộc nhiệm vụ của Phòng
TS. Phan Thị Thúy Hằng

Mobile: 0935 606 756

Email: ptthang@dut.udn.vn

Phó Trưởng phòng Phụ trách công việc chung của Phòng Công tác Sinh viên
CN. Đào Thị Hương Duyên

Mobile: 0906 492 462

Email: dthduyen@dut.udn.vn

Chuyên viên Phụ trách các công việc:

– Công tác nội vụ văn phòng,

– Quản lý sinh viên,

– Sĩ quan sự bị.

CN. Nguyễn Minh Đạt

Mobile: 0832 111 149

Email: nmdat@dut.udn.vn

Chuyên viên Phụ trách các công việc:

– Quản lý sinh viên Lào,

– Khám sức khỏe sinh viên,

– Xét học bổng tài trợ doanh nghiệp,

– Quản lý sinh viên,

– Thủ tục sinh viên đi nước ngoài

CN. Trần Thanh Huyền

Mobile: 0905 171 787

Email: tthuyen@dut.udn.vn

Chuyên viên Phụ trách các công việc:

– Chế độ chính sách,

– Thi sinh viên giỏi, Olympic,

– Quản lý sinh viên,

CN. Phùng Huyền Nhung

Mobile: 0905 198 643

Email: phnhung@dut.udn.vn

Chuyên viên Tư vấn và hỗ trợ giải quyết công việc tại Hành chính 1 cửa Phục vụ Sinh viên
CN.Đới Phương Thanh

Mobile:0702 303 082

Email: dpthanh@dut.udn.vn

Chuyên viên Tư vấn và hỗ trợ giải quyết công việc tại Hành chính 1 cửa Phục vụ Sinh viên
CN. Phạm Trần Anh Trọng

Mobile: 0367 265 460

Email: ptatrong@dut.udn.vn

Chuyên viên Tư vấn và hỗ trợ giải quyết công việc tại Hành chính 1 cửa Phục vụ Sinh viên

Biểu mẫu Công tác sinh viên

TT Loại mẫu Ghi chú
1 Đơn đề nghị cấp bù tiền học phí – Dùng cho sinh viên có cha mẹ thuộc hộ gia đình thoát nghèo bền vững đang học tại trường hưởng chế độ theo Quyết định số 2813/QĐ-UBND ngày 16/9/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam  
2 Đơn xin miễn giảm học phí  
3 Đơn xin trợ cấp xã hội  
4 Đơn xin hỗ trợ chi phí học tập – Dùng cho sinh viên dân tộc thiểu số  
5 Đơn xin trợ cấp ưu đãi giáo dục  
6 Đơn xin miễn giảm học phí (dùng cho con CBVC)  
7 Đơn xin đi học tập, thực tập ngắn hạn ở nước ngoài  
8 Sơ yếu lý lịch sinh viên thực tập
9 Mẫu báo cáo tình hình lớp sinh viên GVCN
10 Phiếu đánh giá rèn luyện sinh viên GVCN
11 Bảng tổng hợp thông tin sinh viên GVCN

Ghi chú: Đối với các loại xác nhận khác, sinh viên đăng nhập website “Hệ thống thông tin sinh viên” để lập đề nghị xác nhận.

Trên đây là toàn bộ THÔNG TIN VỀ PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG mà sinhviendanang.com đã cập nhật. Hy vọng nó sẽ giúp ích được các bạn. 

Chúc các bạn sĩ tử sẽ thuận lợi bước chân vào cánh cổng giảng đường đại học mà mình mong muốn và học đúng chuyên ngành bản thân yêu thích.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*